Přihlášení
Login
Heslo
Domů
Knihy
Odkazy

Napsat email

TOPlist

JAK SE VRAŽDÍ V ČESKU

Jiřina Hofmanová, 10.09.2011, 17:37


Vědecká monografie "Jak se vraždí v Česku" byla vydána pouze ve formě CD, které lze zakoupit u vydavatele. Objednávky zasílejte na e-mail jaroslav.hofman@volny.cz nebo pište z této webové stránky. Cena CD "Jak se vraždí v Česku" je 150,- Kč.

CD "Jak se vraždí v Česku" (150,- Kč) lze také zakoupit jako balíček společně s monografií "Behaviorální analýza – metoda sestavování kriminálního profilu pachatele"  (320,- Kč) za zvýhodněnou cenu 400,- Kč. Balné a poštovné je 50,- Kč.

Studie vražd spáchaných v letech 1969-2009. Vědecká monografie shrnuje výsledky několikaletého empirického výzkumu kriminální charakteristiky vražd spáchaných na území České republiky v posledních čtyřiceti letech. Poskytuje objektivní srovnání způsobu páchání vražd, osobnosti pachatelů, obětí a motivů v letech 1969-1989 a 1990-2009 na základě posouzení 7 377 případů vražd z pohledu behaviorální analýzy.

Empirický výzkum byl zaměřen na konkrétní objekty behaviorální analýzy, tj. na pachatele, oběť, místo činu a způsob páchání. Předmětem výzkumu byly dokonané trestné činy a pokusy trestného činu vraždy. Zvolené charakteristiky u vražd odpovídají vymezení skutkové podstaty vražd, jejím základním rysům z pohledu trestněprávního, kriminologického i kriminalistického.

Počet stran: 451

Rok: 2011

Vydání 1.

ISBN 978-80-904379-1-3

 

Anotace:
Kniha je určena pro širokou odbornou veřejnost forezního zaměření, zejména pro policisty, orgány činné v trestním řízení, kriminology i psychology. Čtenář se seznámí s nejdůležitějšími informacemi pro sestavení kriminalistické charakteristiky vražd, které vychází z nezávisle proměnných (pohlaví a věk oběti či pachatele, motivace trestného činu) a závisle proměnných (stádium páchání trestné činnosti, počet obětí a pachatelů v jednom případu, umístění místa činu, použitá zbraň a akty chování na místě činu  - použité násilí, zraněná část těla oběti, nakládání s tělem oběti). Jednotlivé kapitoly knihy se zaměřují na vztah proměnných ke stádiu trestné činnosti, pachateli vražd, oběti trestné činnosti či motivaci trestné činnosti. Podle zaměření jednotlivých kapitol jsou sestavovány induktivní modely vražd. Závěr publikace shrnuje závěry týkající se souboru vražd spáchaných v obou sledovaných dobách a uvádí odpovědi na otázky týkající se vlastního předmětu publikace.

Poznámka:
Vědecká monografie "Jak se vraždí v Česku" byla vydána pouze ve formě CD, které lze zakoupit u vydavatele. Objednávky zasílejte na e-mail jaroslav.hofman@volny.cz nebo pište z této webové stránky. Cena CD "Jak se vraždí v Česku" je 150,- Kč. CD "Jak se vraždí v Česku" (150,- Kč) lze také zakoupit jako balíček společně s monografií "Behaviorální analýza – metoda sestavování kriminálního profilu pachatele"  (320,- Kč) za zvýhodněnou cenu 400,- Kč. Balné a poštovné je 50,- Kč.

Z předmluvy JUDr. Miroslava Antla:
Jasně v této knize vidím relevantní zdroj kriminalistických, kriminologických, viktimologických i psychologických informací, získaných na základě dlouholetého intenzivního časově nesmírně náročného empirického výzkumu, a tedy i zásadní přínos pro všechny pracovníky orgánů činných v trestním řízení. Tím mám na mysli nejen specializované policisty a kriminalisty, ale i další policejní orgány, státní zástupce, soudce nevyjímaje. U policistů by tato publikace měla být součástí jejich odborné přípravy, u státních zástupců jako dozorových orgánů v přípravném řízení trestním, resp. garantů této části trestního řízení, určitě může sloužit k rozšíření vědomostí, ale i k pochopení kriminalistických, resp. kriminologických souvislostí, sloužících i pro zdárné řešení nejzávažnějších násilných a mravnostních zločinů.  

Ten, kdo bude v této knize hledat kazuistiku, krvavý popis brutálních vražd, senzační (spíše odporné) vraždy mravnostního charakteru či tzv. „domácí zabijačky“ (tj. vraždy v rodině), bude zklamán. Tato publikace, resp. její autorka, si vytýčila podstatně náročnější a složitější cíl, kterého se zdárně zhostila poté, co musela prostudovat tisíce takových případů na základě spisové (a další) dokumentace). Dle mého názoru jde o ojedinělou a nepochybně přínosnou publikaci.

Z recenze prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc.:
Trestný čin vraždy vždy přitahoval hlavní pozornost kriminalistů, ať již teoretiků, tak i vyšetřovatelů z kriminalistické praxe. Autorka se zaměřila na srovnání let 1969-1989 a na 1990-2009. Uvedená analýza dovoluje predikci tohoto trestného činu, čtenář studiem získá zcela přesný obraz o tom, jak se vraždilo v Čechách od roku 1969 do současnosti. Uvedené induktivní modely umožňují vytvořit model způsobu páchání vražd.

Vědecká monografie je značně obsáhlá a "zahuštěná" odbornými poznatky. Podstata monografie je sestavena z tabulek, grafů, diagramů s jasným a srozumitelným komentářem. Mimořádně přínosný je uvedený induktivní model vražd spáchaných v České republice. Při pečlivém studiu, čtení obsahu se čtenář dozví velké množství detailů o důležitých aspektech kriminalistické charakteristiky vražd a jejich srovnání před revolucí a po revoluci.

Rukopis recenzované monografie přináší nové poznatky pro rozvoj kriminalistické teorie.

Po prostudování rukopisu monografie konstatuji, že se jedná o vynikající dílo, které přináší velké množství nových poznatků pro rozvoj kriminalistické vědy a kriminalistické praxe.

Z recenze JUDr. Miroslava Růžičky, Ph.D.:
Předkládaná publikace představuje studii vražd spáchaných v Česku v letech 1969-2009. Jedná se o období velice dlouhé, a to i z pohledu významných společenských změn, k nimž v této době na území České republiky došlo. Trestné činy vraždy samozřejmě tyto specifické společenské poměry nutně musely odrážet.

Autorka si předsevzala úkol úctyhodný – posoudit celkem 7 377 případů vražd, jež byly v celém hodnoceném období spáchány (jednalo se nikoli pouze o dokonané skutky), z pohledu behaviorální analýzy, již je RNDr. Jiřina Hofmanová významnou představitelkou.

Publikace je zpracována navýsost erudovaně, se znalostí všech potřebných kriminologických, kriminalistických, ale i trestněprávních charakteristik upínajících se k tomuto velmi závažnému násilnému trestnému činu. Správně byly vymezeny jak proměnné, tak podstatné momenty vztahující se k vraždám, jejich pachatelům, obětem, motivaci jednání i dalším důležitým okolnostem.

Tato publikace nám zprostředkovává poznání, aniž by bylo nezbytné (což je také jistě možný přístup, ale ne pro sféru vědy, spíše pro oblast publicistiky, nadto nutno vzít v úvahu ochranu osobních údajů, kdy se jedná zpravidla o osobní údaje označené zákonem č. 101/2000Sb. jako citlivé) uvádět údaje o každé konkrétní trestní věci, se kterou se autorka musela velmi zevrubně seznámit. Proto lze její publikaci právem označit jako mimořádnou, zasluhující si odpovídající pozornosti.

Křest knihy: 
V úterý 12. července 2011 byla kniha slavnostně pokřtěna v Zeleném salónku Kolovratského paláce Senátu Parlamentu České republiky.

Knihu pokřtili odborník na trestní právo a činnost veřejné žaloby ve věcech vražd senátor JUDr. Miroslav Antl, první náměstek policejního prezidenta plk. Mgr. Martin Červíček a prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie ČR v Praze prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

 

Zpět

NOVINKY


09.11.2017

test01.12.2010

Pro registrované uživatele byly vloženy behaviorálně významné pojmy a teorie z oblasti trestněprávní a forenzní problematiky.17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen český překlad odborného článku R.K.Resslera a J.E. Douglase Profilování pachatele - multidisciplinární přístup.


17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen odborný článek: No smoke without fire - a reply to Snook et al.


17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen odborný článek Snnoka a kol. The Criminal Profiling Illusion: Whatś behind the Smoke and Mirrors?


04.06.2009 dnes zprovozněno fulltextové vyhledávání v příspěvcích


© Schacco 2010