Přihlášení
Login
Heslo
Domů
Knihy
Odkazy

Napsat email

TOPlist

JAK SE VRAŽDÍ V ČESKU

(Jiřina Hofmanová, 10.09.2011, 17:37)

Vědecká monografie "Jak se vraždí v Česku" byla vydána pouze ve formě CD, které lze zakoupit u vydavatele. Objednávky zasílejte na e-mail jaroslav.hofman@volny.cz nebo pište z této webové stránky. Cena CD "Jak se vraždí v Česku" je 150,- Kč.

CD "Jak se vraždí v Česku" (150,- Kč) lze také zakoupit jako balíček společně s monografií "Behaviorální analýza – metoda sestavování kriminálního profilu pachatele"  (320,- Kč) za zvýhodněnou cenu 400,- Kč. Balné a poštovné je 50,- Kč.

Studie vražd spáchaných v letech 1969-2009. Vědecká monografie shrnuje výsledky několikaletého empirického výzkumu kriminální charakteristiky vražd spáchaných na území České republiky v posledních čtyřiceti letech. Poskytuje objektivní srovnání způsobu páchání vražd, osobnosti pachatelů, obětí a motivů v letech 1969-1989 a 1990-2009 na základě posouzení 7 377 případů vražd z pohledu behaviorální analýzy.

Empirický výzkum byl zaměřen na konkrétní objekty behaviorální analýzy, tj. na pachatele, oběť, místo činu a způsob páchání. Předmětem výzkumu byly dokonané trestné činy a pokusy trestného činu vraždy. Zvolené charakteristiky u vražd odpovídají vymezení skutkové podstaty vražd, jejím základním rysům z pohledu trestněprávního, kriminologického i kriminalistického.

Počet stran: 451

Rok: 2011

Vydání 1.

ISBN 978-80-904379-1-3

 

Anotace:
Kniha je určena pro širokou odbornou veřejnost forezního zaměření, zejména pro policisty, orgány činné v trestním řízení, kriminology i psychology. Čtenář se seznámí s nejdůležitějšími informacemi pro sestavení kriminalistické charakteristiky vražd, které vychází z nezávisle proměnných (pohlaví a věk oběti či pachatele, motivace trestného činu) a závisle proměnných (stádium páchání trestné činnosti, počet obětí a pachatelů v jednom případu, umístění místa činu, použitá zbraň a akty chování na místě činu  - použité násilí, zraněná část těla oběti, nakládání s tělem oběti). Jednotlivé kapitoly knihy se zaměřují na vztah proměnných ke stádiu trestné činnosti, pachateli vražd, oběti trestné činnosti či motivaci trestné činnosti. Podle zaměření jednotlivých kapitol jsou sestavovány induktivní modely vražd. Závěr publikace shrnuje závěry týkající se souboru vražd spáchaných v obou sledovaných dobách a uvádí odpovědi na otázky týkající se vlastního předmětu publikace.

Poznámka:
Vědecká monografie "Jak se vraždí v Česku" byla vydána pouze ve formě CD, které lze zakoupit u vydavatele. Objednávky zasílejte na e-mail jaroslav.hofman@volny.cz nebo pište z této webové stránky. Cena CD "Jak se vraždí v Česku" je 150,- Kč. CD "Jak se vraždí v Česku" (150,- Kč) lze také zakoupit jako balíček společně s monografií "Behaviorální analýza – metoda sestavování kriminálního profilu pachatele"  (320,- Kč) za zvýhodněnou cenu 400,- Kč. Balné a poštovné je 50,- Kč.

Zobrazit celý příspěvek 


BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA - monografie

(Jiřina Hofmanová, 17.10.2010, 21:06)

Vědeckou monografii Behaviorální analýza – metoda sestavování  kriminálního profilu pachatele  lze zakoupit u vydavatele. Objednávky Posílejte na e-mail jaroslav.hofman@volny.cz nebo z této webové stránky. Cena monografie je 320,- Kč. Balné a poštovné je 50 Kč.

Monografii Behaviorální analýza (320,- Kč) lze také zakoupit jako balíček společně s CD Jak se vraždí v Česku (150,- Kč) za zvýhodněnou cenu 400,- Kč. Balné a poštovné je 50,- Kč.

 

Publikace se zaměřuje na zcela novou interdisciplinární metodu, umožňující sestavit kriminální profil pravděpodobného pachatele trestného činu.

Východiskem pro tuto metodu je psychologický směr označovaný jako behaviorismus, jehož podstatou je zkoumání duševních stavů člověka především na základě lidského chování.

Metody, prostředky a postupy behaviorální analýzy slouží k získání, přetváření a využívání stop (důkazů) a informací o spáchané trestné činnosti.


 

 

Počet stran: 324
Rok: 2010
Vydání: 1
Knižní žánr: monografie, kriminalistika
ISBN 978-80-904379-0-6
Cena: 320 Kč


Z recenze JUDr. Miroslava Růžičky, Ph.D.:
Publikace představuje dílo mimořádně objevné, erudované, fundované, založené na úzkém spojení teorie a praxe a usilujícím o formu výkladu, která by měla maximálně napomoci využívání této velice důležité kriminalistické metody v praxi. Pokládám ji za plně využitelnou ne pouze pro policisty, ale i pro ostatní orgány činné v trestním řízení. Spojením velmi rozsáhlých praktických zkušeností a poznatků s teoretickými základy vznikla publikace, jejíž obdobu bychom v současné kriminalistické (či i trestněprávní) literatuře v České republice hledali jen velmi obtížně.

Z recenze prof.PhDr. Jiřího Strause, DrSc.:
Práce uvádí teoretické základy s výrazným dopadem do aplikací pro konkrétní kriminalistickou praxi. Zpracovaná problematika behaviorální analýzy je velmi aktuální a dosud nebyla v našich podmínkách takto uceleně zpracovaná. Behaviorální analýza trestné činnosti pachatele je rozvíjena v zahraničí a v podmínkách České republiky je problém dosud neřešen. Po prostudování rukopisu monografie konstatuji, že se jedná o vynikající dílo, které přináší velké množství nových poznatků pro rozvoj kriminalistické vědy a kriminalistické praxe.

Anotace:
Kniha je zacílena na policisty a orgány činné v trestním řízení. Čtenář se seznámí s popisem vědeckého přístupu k boji s trestnou činností, se zkoumáním osobnosti pachatelů a vytvářením kriminálního profilu pachatele, s otázkami spojenými s behaviorální analýzou jako oborem a taktickou metodou kriminalistiky. Rozsáhlý prostor je věnován obsahové náplni behaviorální analýzy, která je rozčleněna na teoretický, formální a aplikační rámec. Závěr je věnován empirickému výzkumu a standardům subjektů a nástrojů behaviorální analýzy.

Poznámka:
Knihu lze zakoupit u vydavatele, informace na mailové adrese (jaroslav.hofman@volny.cz). Společně s knihou získáte možnost vstupu do vyšší úrovně www.stránek, kde budou postupně publikovány odborné články v anglickém jazyce či českém překladu, příspěvky, recenze a další informace k behaviorální analýze a jejím objektům.


Behaviorální analýza - metoda sestavování kriminálního profilu pachatele

(Jiřina Hofmanová, 16.10.2010, 16:55)

Představení nové kriminalistické taktické metody

Zobrazit celý příspěvek 


Vyhledat:

NOVINKY

09.11.2017

test01.12.2010

Pro registrované uživatele byly vloženy behaviorálně významné pojmy a teorie z oblasti trestněprávní a forenzní problematiky.17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen český překlad odborného článku R.K.Resslera a J.E. Douglase Profilování pachatele - multidisciplinární přístup.


17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen odborný článek: No smoke without fire - a reply to Snook et al.


17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen odborný článek Snnoka a kol. The Criminal Profiling Illusion: Whatś behind the Smoke and Mirrors?


04.06.2009 dnes zprovozněno fulltextové vyhledávání v příspěvcích


© Schacco 2010